About us

ข้อมูลบริษัท

บริษัท โอเคดี อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด เป็นตัวแทนผู้จำหน่ายและบริการซ่อมเครื่องชั่งแบรนด์ชั้นนำ รวมทั้งเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้สำหรับห้องปฎิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือช่าง พร้อมทั้งให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรมในหลายสาขาของการวัดตามระบบ ISO 17025 และให้คำปรึกษาเชิงระบบคุณภาพ ระบบวิชาการ ISO 17025 เพื่อยกระดับความถูกต้องของเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมให้มีความถูกต้องเป็นตามมาตรฐานสากลสามารสอบกลับได้ไปยัง SI Unit และเพื่อให้ได้ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์ กว่า 15 ปี ของผู้บริหารฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายช่างเทคนิคผู้ชำนาญในแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่งทางเรามีความพร้อมในการให้คำปรึกษาแนะนำ ดูแล สินค้า ทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน อย่างเป็นกันเองตลอดเวลา เพื่อความถูกต้อง แม่นยำในการนำไปใช้งานของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพระบบอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สูงขึ้นกับองค์กรณ์ของฯท่าน